Impressum

Felelősség kizárása

1. Az online-ajánlat tartalma
A szerző semmilyen garanciát nem vállal a közölt információk aktualitására, teljességére vagy a minőségére. A szerző ellen anyagi vagy eszmei jellegű felelősségi kárigény, amely a közreadott információ felhasználásából vagy fel nem használásából származik alapvetően kizárt, amennyiben nem bizonyítható, hogy a szerző szándékosan vagy durva hanyagságból adódó hibát követ el.

Az ajánlatok megváltoztathatók és kötelezettség nélküliek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot az oldalak egyes részeinek vagy a teljes ajánlatnak a megváltoztatására, kiegészítésére vagy törlésére, vagy a közzététel előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges leállítására.


2. Hivatkozások és linkek
A szerző felelősségén kívül eső külső webhelyekre ("hiperhivatkozások") történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősség csak akkor lép hatályba, ha a szerző tisztában van a tartalommal, és technikailag lehetséges és ésszerű a számára jogellenes tartalom esetén történő felhasználás megelőzése.

A szerző nyomatékosan kijelenti, hogy a hivatkozás készítésének idején nem létezett illegális tartalom a csatolt oldalakon. A szerző semmilyen módon nem befolyásolja a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítását, tartalmát vagy szerzői körét. Ezért kifejezetten elhatárolja magát az összes linkkel ellátott / összekapcsolt oldal tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. Ez a nyilatkozat vonatkozik a társaság saját weboldalán található összes linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokban, hivatkozási könyvtárakban, levelezőlistákban és a szerző által felállított adatbázisok minden egyéb formájára, amelyek tartalma kívülről elérhető. A jogellenes, helytelen vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen módon szolgáltatott információk felhasználásából eredő károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója a felelős, amelyikre hivatkoznak, nem pedig az, aki hivatkozáson keresztül csak a vonatkozó web-tartalomra hivatkozik. A tartalom gondos ellenőrzése ellenére sem vállalunk felelősséget a külső linkek tartalmáért. A linkelt oldalak üzemeltetői felelnek kizárólagosan azok tartalmáért.


3. Szerzői- és védjegyjog
A szerző arra törekszik, hogy figyelembe vegye az összes kiadványban használt kép, grafika, hangdokumentum, videofelvétel és szöveg szerzői jogait, ill. hogy képeket, grafikákat, hangdokumentumokat, videó-sorozatokat és saját maga készített szövegeket használjon, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofelvételeket és szövegeket alkalmazzon.

Minden az internetes ajánlatban megnevezett és esetleg harmadik fél által védett márkanévre és védjegyre, amelyet a weboldalon megemlítenek, korlátozás nélkül vonatkoznak az alkalmazandó védjegytörvény rendelkezései és az érintett, regisztrált tulajdonos tulajdonjogai. Csupán, a puszta említés magában nem jelenti azt, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai!

A szerző által létrehozott és közzétett tárgyak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjének tulajdonjoga marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videofelvételek és szövegek másolása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.


Cím

schoen + sandt Hungary Kft.
H-3300 Eger, Kistályai köz 1.
Telefon +36 36 511-610
Fax +36 36 511-640

info@schoen-sandt.hu

Ügyvezető:
Schmidt Gábor
Németh János

Cégjegyzékszám:
10-09-020826

Adószám:
11160799-2-10

Közösségi adószám:
HU 11160799


Corporate Design, Webdesign, Programmierung

realising visions GmbH
Neuffer am Park
66953 Pirmasens

www.realisingvisions.com


Adatvédelmi megbízott

Az adatvédelmi felelős személy neve és elérhetősége:

Sőregi Péter
E-Mail: peter.soregi@schoen-sandt.hu

Amennyiben kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, forduljon közvetlenül az adatvédelmi megbízottunkhoz, aki információ adásban, kérelmek vagy panaszok esetén rendelkezésre áll.